Optellen

Wat moet je al kunnen? Hoofdrekenen met getallen tussen 1 en 10. Een optelling maken.

Opfrissertje. Bereken uit je hoofd:

7 + 8

Hoe doe je dat?

Werk eerst naar 10 toe. Hoeveel moet erbij om van 7 op 10 te komen?
Antwoord:  3 erbij, want 7 + 3 = 10

Je hebt nu 3 bij 7 opgeteld, maar dat is nog niet genoeg, want  je moest er 8 bij optellen.
Je hebt dus 5 te weinig opgeteld, want 83 = 5.
Tel die 5 dan nu op bij de 10 die je al hebt: 10 + 5 = 15.

Je splitst dus in feite 8 op in 3 en 5.
7 + 8 wordt dan 7 + 3 + 5 = 10 + 5 = 15.

Kortom:

7 + 8 = 15

Als je dit kunt, ga dan verder met Optellen 1 onder paragrafen links.

Lesson Content
0% Complete 0/2 Steps