Klok - minuten

Minuten voor…

Staat de grote wijzer op het 11e streepje voor het uur? Dan is het elf minuten voor dat uur. Staat de kleine wijzer bijna op de 1? Dan is het elf minuten voor een. Staat de kleine wijzer bijna op de 2? Dan is het elf minuten voor twee.

Minuten over…

Staat de grote wijzer op het 9e streepje na het uur? Dan is het negen minuten over dat uur. Staat de kleine wijzer net voorbij de 1? Dan is het negen minuten over een. Staat de kleine wijzer net voorbij de 2? Dan is het negen minuten over twee.

Minuten voor half…

Staat de grote wijzer vijf streepjes voor de 6? Dan is het vijf minuten voor het halfuur. Staat de kleine wijzer tussen de 12 en de 1? Dan is het vijf voor half een. Staat de kleine wijzer tussen de 1 en de 2? Dan is het vijf voor half twee.

Minuten over half…

Staat de grote wijzer tien streepjes voorbij de 6? Dan is het tien minuten over het halfuur. Staat de kleine wijzer tussen de 12 en de 1? Dan is het tien minuten over half een. Staat de kleine wijzer tussen de 1 en de 2? Dan is het tien minuten over half twee.