Minuten over half…

Lesson Progress
0% Complete
  • Staat de grote wijzer tien streepjes voorbij de 6? Dan is het tien minuten over het halfuur.
  • Staat de kleine wijzer tussen de 12 en de 1? Dan is het tien minuten over half een.
  • Staat de kleine wijzer tussen de 1 en de 2? Dan is het tien minuten over half twee.