Minuten over…

Lesson Progress
0% Complete
  • Staat de grote wijzer op het 9e streepje na het uur? Dan is het negen minuten over dat uur.
  • Staat de kleine wijzer net voorbij de 1? Dan is het negen minuten over een.
  • Staat de kleine wijzer net voorbij de 2? Dan is het negen minuten over twee.