Optellen 1

Lesson Progress
0% Complete

Je kunt getallen optellen door ze onder elkaar te plaatsen, bijvoorbeeld 34 + 5:

34
   5
39

 +

Als je bij 34 meer dan 5 optelt, verandert de in een 4, bijvoorbeeld 34 + 8:

34
   8
42

 +

Hoe gaat die optelling? Eerst 8 + 4 = 12, dan 2 opschrijven en 1 onthouden.
Die laatste 1 tel je op bij die 3, dan krijg je 4.

Met grotere getallen gaat dat net zo, bijvoorbeeld 5678 + 9876:

5678
 9876
15554

 +

Voor uitleg, zie de video.

Ook kun je meer dan twee getallen zo bij elkaar optellen, bijvoorbeeld  357 + 876 + 129:

357
876
 129
1362

 

+

Voor uitleg, zie de video.


Click here